VoorwaardenHuur - en leverings voorwaarden
• Reservering

Er worden enkel reserveringen aangenomen telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website.

De reservering is pas definitief als deze door ons is bevestigd.


• Betaling

De betaling dient steeds volledig voldaan bij ontvangst van de gehuurde goederen.

Betaalmogelijkheden zijn contant of via de bancontact app (max. 250 €).

Ook op voorhand kan u betalen via bankoverschrijving. 


• Slecht weer garantie

U krijgt een gratis slecht weer garantie op alle springkastelen waarmee u, enkel telefonisch, kosteloos kan afzeggen tot 2u voor de levering / afhaling.


• Levering

De goederen kunnen door ons geleverd en opgehaald worden op een afgesproken tijdstip.

Voor alle reserveringen vanaf 80 euro zit de levering inbegrepen tot 10 km enkele rit vanaf de vestigingsplaats.    Extra kilometers worden aangerekend aan € 1,50 incl. btw per km, zowel voor de levering als voor de ophaling.    Reserveringen onder de 80 euro kunnen desgewenst geleverd worden aan de volgende voorwaarden: Er zal € 1,50 incl btw aangerekend worden per km zowel voor de levering als voor de ophaling, met een minimum forfait van € 30,-   (vestigingsplaats: Akkerstraat 107 te 2950 Kapellen)

Er kunnen extra kosten aangerekend worden afhankelijk van

het adres en de ter plaatse geldende parkeerregels.

Dit zal steeds op voorhand gecommuniceerd worden met de klant.• Voorzieningen voor de springkastelen

Een geaarde stroomvoorziening van 230V - 16A met eventueel een verlengkabel.

(op vraag kunnen we deze zelf voorzien)

U dient een vrije doorgang te voorzien voor de levering en de ophaling.

De breedte van de vereiste doorgang staan bij elk springkasteel apart vermeld.

Opgelet als we langs binnenshuis doormoeten, gelieve hier ook een voldoende breedte te voorzien.

Voor de plaatsing voorziet u een vrije vlakke ondergrond zonder scherpe kanten.

U moet ook rekening houden met 1,5 meter extra vrije ruimte

zowel voor, links en rechts en 2 meter achter het springkasteel.


• Abnormale vervuiling

Indien de gehuurde goederen abnormaal vervuild zijn na huurperiode

zullen er kosten aangerekend worden voor de reiniging.


• Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid

Gelieve steeds toezicht door een volwassene te voorzien.

De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde goederen.

Hij moet dan ook verkeerdelijk gebruik vermijden.

Een springkasteel mag niet uit zijn opgeblazen vorm worden getrokken door

eraan te gaan hangen, klimmen of trekken indien dit niet voorzien is.

Het is verboden te eten of te drinken op het springkasteel.

Geen schoenen, brillen, sleutels, speelgoed, huisdieren, scherpe voorwerpen, enz.

Dit om materiele en lichamelijke schade te voorkomen.

Bij eventuele schade aan het gehuurde goed zal de herstelling ten laste zijn van de huurder.

U kan hiervoor uw verzekering aanspreken of een polis afsluiten bij uw makelaar.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

ongevallen, schade of andere letsels tijdens de huurperiode.

De springkastelen blijven steeds eigendom van de verhuurder.

Bij reservering van een springkasteel verklaart de huurder zich akkoord met deze volledige voorwaarden.


• In ontvangstname

De klant bevestigt op de hoogte te zijn van de werking van de gehuurde

goederen en heeft notie genomen van de goede staat ervan.

Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt dient hij de verhuurder te verwittigen

Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zullen we de schade op deze huurder verhalen.Richtlijnen Springkasteel


Plaatsing: Tijdens het opblazen en aflaten van het springkasteel moet de toegang tot het springkasteel ontzegd worden. Het is absoluut noodzakelijk het springkasteel op een plaats en op een ondergrond te plaatsen die de veiligheid niet in gevaar brengt, en waar de opblaasstructuur niet kan bevuild of beschadigd worden. Het springkasteel moet op een plaats staan die vrij is van obstakels, op een horizontaal terrein (maximale helling 5%), vrij van snijdende voorwerpen. Het springkasteel nooit plaatsen op kiezelstenen, vuil zand, waterplassen, op olieplekken en waar kans is dat er glas ligt. Let er ook op dat er geen dierenuitwerpselen liggen.  Bij het springkasteel worden ballast zakken geleverd zodoende lichte windsnelheden op te vangen.  Bij hevige windsnelheden bent u verplicht het springkasteel af te laten en tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Toezicht: Gelieve steeds toezicht door een volwassene te voorzien.  De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde goederen.  Hij moet dan ook verkeerdelijk gebruik vermijden.  Een springkasteel mag niet uit zijn opgeblazen vorm worden getrokken door eraan te gaan hangen, klimmen of trekken indien dit niet voorzien is.  Het is verboden te eten of te drinken op het springkasteel.  Geen schoenen, brillen, sleutels, speelgoed, huisdieren, scherpe voorwerpen, enz.  Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.  Indien er geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet u het springkasteel aflaten en buiten gebruik stellen.

Bij een lichte regenbui: Een springkasteel kan wel tegen wat lichte regen.  Laat het springkasteel gewoon opstaan.  Na de bui kan u het gewoon met een doek drogen.  Let wel op dat er bij een plat dak (sprookjesbos) een plas op komt te staan die je regelmatig moet wegdoen door in het kasteel met een zachte borstel omhoog te duwen. Het kasteel kan dit gewicht niet aan.  Dek de blower af tegen regen om elektrische problemen te voorkomen maar zorg ervoor dat hij nog lucht kan aanzuigen !!!  Een stoel of tafel erboven zetten kan al wonderen doen.

Bij hevigere regen: U moet  het springkasteel aflaten. Vouw het in de helft op zodat de bodem bovenaan komt te liggen.  Zo voorkomt u dat er water komt in de luchtcompartimenten .  Een doorweekt springkasteel is zeer onhandelbaar om op te vouwen.  Voorkom dit.

Zorg ervoor dat de blower steeds droog blijft. 


Bij overnachten: U moet het springkasteel 's nachts aflaten en afdekken voor de regen.

Dit kan door het springkasteel dubbel te vouwen met de bodem naar boven,

of door het af te dekken met een zeil.

Als het snachts regent dan kan het niet vollopen.

De blower dient u 's nachts af te koppelen en binnenshuis te bewaren.Einde huurperiode: Zorg steeds dat er voor het springkasteel nog een voorziening is van 230 V spanning bij de ophaling.  Dit omdat de verhuurder dan nog een snelle controle kan uitvoeren om meningsverschillen achteraf te vermeiden.


Lees ook de volledige algemene voorwaarden op de website zeker na.


Alvast veel plezier en we duimen mee op mooi weer.Algemene voorwaarden
De facturen dienen steeds volledig voldaan bij ontvangst van de gehuurde goederen. Betaalmogelijkheden zijn contant of via de bancontact app.  Ook op voorhand kan u betalen via bankoverschrijving. 


De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in het bezit hebben van de gehuurde apparatuur.


De huur gaat in van zodra de goederen in ontvangst genomen worden door de huurder.  De huurder draagt gedurende de hele huurtijd de verantwoordelijkheid.  Indien de gehuurde goederen abnormaal vervuild zijn na huurperiode zullen er kosten aangerekend worden voor de reiniging. Eigen reiniging door ons zal aangerekend worden aan € 35 per begonnen half uur. Reiniging door externe firma zal rechtstreeks doorgerekend worden aan de huurder, alsook het transport van en naar deze firma aan € 1,50 per km.  De huurder dient alle goederen in dezelfde staat terug te geven als bij ontvangst. De huurder is aansprakelijk voor elk verlies, beschadiging, verschil, minderwaarden enz. in de ruimste zin. Hij kan tegenover de verhuurder geen toeval, overmacht, fout van een derde enz. inroepen.  Mocht er toch iets stuk gaan dan is de huurder verplicht dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder.  Deze zal dan een vergoeding voorstellen die de herstelling / vervanging indekt.

De huurder is ook gedurende de gehele huurtijd aansprakelijk voor schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan aan derden zou veroorzaken. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade of andere letsels tijdens de huurperiode.  De huurder bevestigt op de hoogte te zijn van de werking van de gehuurde goederen en heeft notie genomen van de goede staat ervan.  Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt dient hij de verhuurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zullen we de schade op deze huurder verhalenDe huurder dient de gehuurde goederen op het afgesproken tijdstip terug te bezorgen, vermeld op de factuur. Laattijdig terugbezorgen kan aanleiding geven tot verhoging van het afgesproken huurbedrag.

Na het verstrijken van een periode van 5 kalenderdagen van niet - teruggave wordt nu al overeengekomen dat de huurder eigenaar wenst te worden van de gehuurde goederen, waarop een factuur aan nieuwprijs wordt opgemaakt. Verhuurder blijft eigenaar van de goederen tot betaling van de aankoopfactuur door huurder.


Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met 20% ten titel van schadevergoeding, en dit met een minimum van € 20. Deze zal verhoogd worden met 1,5% per begonnen maand.


De verhuurder kan elke overeengekomen of afgesproken verhuring weigeren indien hij slechte inlichtingen heeft over de huurder en zeker bij vertraging in betaling, faling... In diezelfde gevallen kan de verhuurder op kosten van de huurder de gehuurde voorwerpen terughalen.


Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom voor de overeengekomen tijd of vermoedelijke huur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.


De verhuurder wijst formeel alle algemene voorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten uitgaande van de klanten. Wanneer de klant een bestelling doorgeeft erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en deze als bindend in de onderliggende relatie te beschouwen.  De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.geertstuer.be en ook op de achterzijde van de factuur.


Bij onduidelijkheden gelieve steeds schriftelijk contact op te nemen met Geert Stuer:

info@geertstuer.be
Geert Stuer

Akkerstraat 107

2950 Kapellen

0476/59.46.25 

www.geertstuer.be

  info@geertstuer.be


Btw: 0651.868.803
 Belfius: BE66 0636 0013 0143
BIC: GKCC BE BB